Kursens övergripande syfte är att studenterna ska fördjupa sina kunskaper om hur styrningen av utbildningspolitiken förändrats under de senaste decennierna, och de nya styrningsmekanismer som etablerats. Här ligger fokus på hur olika former av styrning, till exempel genom utvärdering, påverkar villkoren för och utveckling av karriärvägledning och/eller annan pedagogisk verksamhet. Studenten ska även fördjupa sin kunskap om betydelsen av utvärdering för utveckling av karriärvägledning och eller annan pedagogisk verksamhet.

Kursen ingår i Masterprogram i Karriärutveckling och vägledning, 120 hp, ges även som valbar kurs inom Masterprogram i pedagogik, 120 hp.

 

Kurstillfälle HT2020
Kursperiod Vecka 45 - 3
Studieform 50%, Dag, Distans via Internet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andra språk B.
Kursdokument

Schema HT20
Litteraturlista HT20 (580 Kb)
Studiehandledning HT20 (975 Kb)

   
Webregistrering Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 10-17 augusti 2020
Reservantagning Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2020
Kursansvarig Anki Bengtsson
Kursadministration Peter Skoglund