Kursen behandlar teorier och policy kring hur utbildning i språk och literacitet bedrivs i olika länder och i olika sammanhang. Aktuell teori och policy inom områden så som modersmålsundervisning, andraspråksundervisning, undervisning i främmande språk, undervisning i minoritetsspråk, grundläggande läs- och skrivundervisning behandlas i ett internationellt och jämförande perspektiv.

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift samt opposition, det vill säga en kritisk granskning av annan students examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

 

  Kurstillfälle HT  
  Kursperiod Vecka 40-44  
  Studieform 100%, normal  
  Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

 
  Ansökan och kursplan

Ansök här
Kursplan, gäller från HT19

 
  Studiehandledning Studiehandledning HT20 ny version augusti 2020 (211 Kb)  
  Litteraturlista Literaturlista HT20 ny version augusti 2020 (113 Kb)  
  Schema Schema HT20  
  Kursansvarig Ulf Fredriksson  
  Kursadministration

Emma West