Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik I, 30 hp.


Delkursen fokuserar på frågor om hur vi kan förstå mellanmänskliga relationer. Begrepp som socialisation, identitetsskapande och meningsskapande används för att analysera pedagogiska processer i vardagliga och formella sammanhang.


För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- redogöra för och diskutera perspektiv på socialisation och identitetsskapande,
- reflektera över pedagogiska möten i informella och formella sammanhang utifrån perspektiv som presenteras på kursen,
- kritiskt diskutera hur interaktion kan relateras till ett större socialt och kulturellt sammanhang

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. I delkursen ingår obligatoriska seminarier som kräver skriftlig komplettering vid frånvaro.
 

Kursen ges

HT | VT (dag 100%)

Period B | Vecka 40 - 44 | Vecka 8 - 12

Kursansvariga lärare Åsa Broberg
Studiehandledning
Litteraturlista
Studiehandledning med litteraturlista HT20 (941 Kb)
Schema

Schema HT20

Kursadministration Marcus Bigert