Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier.

 

Kurstillfälle VT
Kursperiod Period 1
Studieform 100%, dag, normal
Särskild behörighet

Kandidatexamen i Pedagogik med inriktning mot personal, arbete och organisation samt ordnad praktikplats som godkänts av institutionen.

Kursinformation

PAO-praktik
Information och blankett för praktikplats

Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Reservantagning Reservantagningen inför VT19 startar tidigast den 15 januari 2019
Schema Schema VT19
Kursansvarig Henric Stenmark
Kursadministration avancerad@edu.su.se