Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier.

 

Kurstillfälle VT2019
Kursperiod Period 1
Studieform 100%, dag, normal
Ansökan och kursplan Kursplan
Särskild behörighet

Kandidatexamen i Pedagogik med inriktning mot personal, arbete och organisation samt ordnad praktikplats som godkänts av institutionen.

Kursdokument

PAO-praktik
Information och blankett för praktikplats
Schema VT19

Webbregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig Henric Stenmark
Kursadministration Marcus Bigert