Kursen ingår som en delkurs inom Personalvetenskap, 30 hp som är en del av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), 180 hp.

Delkursen Personalarbete 1: Professionella samtal (7,5 hp) innehåller grunderna kring professionella samtal och kommunikation i institutionella sammanhang. Professionella förhållningssätt vid institutionella samtal introduceras och centrala begrepp inom kommunikativa teorier och metodiska utgångspunkter med fokus på samtalsanalys belysas. Vidare behandlas olika grundläggande samtalspraktiker från psykologiska, sociologiska samt pedagogiska perspektiv, och kursdeltagarna får möjlighet att träna sig i att leda och analysera samtal.

Kursen ges av Institutionen för Pedagogik och Didaktik.

Kursen ges

VT19

Period D | Vecka 19-23

Kursansvariga lärare Gustav Lymer

Studiehansdledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT19 (262 Kb)

Litteraturlista HT19 (98 Kb)

Schema

Schema HT19

Schema VT20

Kursadministration Ian Henshaw