Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik I, 30 hp

Delkursen tar upp centrala pedagogiska teoribildningar som gör det möjligt att förstå och förklara lärprocesser inom vardagsliv, arbetsliv och utbildning. Här fokuseras frågor om hur vi kan förstå människans kunskapsbildning, utveckling och lärande.

För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- urskilja, beskriva och jämföra olika teoretiska perspektiv på lärande, kunskap och utveckling,
- reflektera över villkor för lärande i olika praktikgemenskaper inom vardagsliv, arbetsliv och utbildning.

Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Seminarier är obligatoriska och kräver skriftlig komplettering vid frånvaro.

 

Kursen ges

HT | VT (dag 100%)

Period A | Vecka 36 - 40 | Vecka 4 - 8

Kursansvariga lärare Jonas von Reybekiel Trostek

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT20 (400 Kb)

Litteraturlista VT21 (566 Kb)

Schema

Schema HT20

Kursadministration

Marcus Bigert