Pedagogik och utbildning har under lång tid varit viktiga inslag inom den västerländska utopiska traditionen. I människans sökande efter ett idealsamhälle finns därför ofta föreställningar om lärande och fostran nedtecknade. Kursen behandlar sådana edutopier både som historiska fenomen och i vår egen samtid. Centrala frågor i kursen är vilka återkommande teman av pedagogisk och utbildningsrelaterad art som går att identifiera inom den utopiska traditionen, men också vilka inslag som har minskat i betydelse i samband med det moderna utbildningssamhällets framväxt.

 

Kurstillfälle VT2019 & HT2019
Kursperiod

VT2019 | Vecka 13 - 23
HT2019 | Vecka 45 - 3

Studieform 50%, Dag, Campus
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Litteraturlista VT19 (124 Kb)
Studiehandledning VT19 uppdaterad 190313

Schema HT19

Webregistrering Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.

Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019

Reservantagning

Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2019

Kursansvarig

Daniel Lövheim

Kursadministration Marcus Bigert