Kursen ingår som delkurs inom Pedagogik III, 30 hp.
Delkursen syftar till att studenterna inför det självständiga arbetet ges övning i att såväl formulera en egen forskningsfråga och problemställning som att genomföra en forskningsorientering.

Studenternas studieprestationer bedöms genom skriftlig examination. För mer ingående information se studiehandledning för delkursen.

Kursen ges HT | VT (dag, 100%)
Period A | Vecka 36 - 40 | Vecka 4 - 8
Kursansvarig lärare

Petra Roll Bennet

Studiehandledning

Litteraturlista

Studiehandledning HT20 (560 Kb)

Litteraturlista HT20 (142 Kb)

Schema

Schema HT20

Kursadministration Marcus Bigert