Kursen ges inom VAL-projektet och ersätter Yrkesetiska dilemman och professionella samtal - kurs inom VAL-projektet. Kursen behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden. Etiska problem och dilemman sätts i relation till lärares ledarskap, och till olika typer av professionella samtal. Därvid behandlar kursen förutsättningar och villkor för professionella samtal, och belyser hur villkor för samtal är relaterade till etisk teori, barns rättigheter och förskolans och skolans värdegrund.
Särskild behörighet Antagen till VAL-projektet
Kursplan UC431U (VAL)
Kursperiod och schema

VT20: Schema (Samläser med UC430L)

Litteraturlista Kurslitteratur VT20
Studiehandledning Studiehandledning VT20
Webbregistrering

7/1 - 14/1

Kursansvarig

Hans Melkersson

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

VT20:

 

22 mars kl 18:00

19 augusti kl 16:00

 

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer, kurskod, program och universitetskontonamn till kursadministratöreren senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.