I denna kurs fördjupar du dina teoretiska och metodologiska kunskaper i pedagogik med utgångspunkt i institutionens olika forskningsområden. Du får lära dig mer om vetenskapliga metoder och datainsamlingstekniker och får möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper.

Kursen samläses med Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation (PEG210), 30 hp och med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3 - 5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Kursens upplägg
Kursen består av fyra obligatoriska delkurser.

Period A och B
Delkurs 1 och 2
läses parallellt:

Organisation och förändring, 7,5 hp 50%

Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp 50%

Period C
Delkurs 3:

Pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp 100%

Period D
Delkurs 4:
Vuxenpedagogik och livslångt lärande, 7.5 hp 100%

 

Kurstillfälle HT | VT
Kursperiod Vecka 36 - 3 | Vecka 4 - 23
Studieform Dag, 100% Campus
Behörighet Särskild behörighet: Pedagogik I, 30 högskolepoäng. Metodkurs om minst 7,5 hp.
Schema

Schema HT19

Schema VT20

Ansökan och kursplan

Ansökan
Kursplan PEG200 antagna senast HT16
Kursplan PEG220 antagna fr VT17

Webregistrering

 

Reservantagning

 

Studierektor Helena Rehn
Kursadministration Ian Henshaw