Kursen samläses med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3-5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Pedagogik I ger dig en introduktion i pedagogikämnet. Här behandlas hur vi som människor lär och utvecklas under olika skeenden i livet samt hur vi påverkas då vi samspelar med andra människor i olika sammanhang som t.ex. utbildning, arbetsliv och fritid. Under kursen får du del av grundläggande teorier och begrepp inom pedagogikämnet samt grundläggande metoder för hur pedagogiska frågor kan undersökas och studeras.

KURSENS UPPLÄGG FRÅN HT2018
Delkurs 1 Pedagogiska perspektiv på lärande och utveckling 7.5 hp
Delkurs 2 Socialisation och interaktion 7.5 hp
Delkurs 3 Vetenskaplig teori och metod I 7.5 hp
Delkurs 4 Delaktighet, identitet och makt 7.5 hp

 

Kurstillfälle VT | HT
Kursperiod Vecka 4 - 23 | 36 - 2 (HT20)
Studieform DAG, 100% Campus
Behörighet Grundläggande behörighet
Schema Schema HT20
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webregistrering

VT20: 7 - 14 januari 2020

Reservantagning

 

Studierektor Helena Rehn
Kursadministration Marcus Bigert


 

Arbetsmarknad

Att ha en förståelse för människors lärande och utveckling i olika sammanhang är en viktig kompetens för att arbeta med människor. Studenter som har läst pedagogik I, II och III arbetar inom en mängd olika områden som skola, folkbildning, vård, omsorg och näringsliv, ideella organisationer och med politik. På senare år har intresset för pedagogik ökat inom HR-området, karriärutvecklingsområdet och inom IT -branschen. Många som studerar pedagogik har redan lång arbetslivserfarenhet och läser pedagogik för att vidareutveckla sig inom sina respektive specialområden. Andra läser pedagogik som ett komplement till en examen i annat ämne.