Organisationspedagogik studerar utveckling i och av organisationer ur olika pedagogiska perspektiv och uppmärksammar mellanmänskliga påverkans- och förändringsprocesser samt dessas förutsättningar. I organisationspedagogik arbetar vi med att genom kritiskt orienterad samhällsvetenskap bidra till utveckling av goda förhållanden i arbetslivet - att utveckla teoretisk kunskap om utveckling i och av organisationer - att utveckla metodologisk kunskap om forskning och praktikutveckling.

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om hur människor i arbetslivet organiserar sig för att utveckla social ordning, kompetens och identitet. I kursen behandlas särskilt begrepp rörande lärande på individ-, grupp och organisationsnivå och (delat) ledarskap.

Kurstillfälle VT2020
Kursperiod Period 2
Studieform 50%, dag, normal
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap eller humaniora innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Engelska B eller Engelska 6.

Kursdokument

Schema VT20

Litteraturlista VT20 (132 Kb)

Studiehandledning VT20 (206 Kb)

Webregistrering

7 - 14 januari 2020

Reservantagning  
Kursansvarig Camilla Thunborg
Jon Ohlsson
Kursadministration Marcus Bigert