Utveckla din montessoripedagogiska kompetens vid Stockholms universitet

Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete vänder sig till dig som tidigare läst Montessoripedagogik 30 hp och som nu vill utveckla din montessoripedagogiska yrkeskompetens ytterligare. Kursen ger en fördjupad förståelse för montessoripedagogikens teori och praktiska tillämpning. Kurstillfällena består av föreläsningar, seminarier och workshops. Under kursens gång kommer den studerande praktisera utvecklingsarbete i förskolans alt. skolans verksamhet. Studierna bedrivs på halvfart under två terminer och är planerade för att kunna kombineras med arbete. Höstterminen innehåller fyra och vårterminen fem campusförlagda träffar om två sammanhängande dagar vardera. Kursen är avgiftsfri.

Ansökan görs via antagning.se senast den 15 april 2020

Kursen ges

VT20/HT20 (50% dag)

Schema

Schema vt-20

Behörighet

Montessoripedagogik 30 hp
Mer information om behörighet finns på antagning.se

Ansökan och Kursplan

Ansökan och kursplan

Kursansvariga

Eva Maria Tebano Ahlqvist

Eva-Maria Ahlquist, e-post: eva-maria.ahlquist@edu.su.se 

 
Per Gynther

Per Gynther, e-post: per.gynther@edu.su.se

 

Kursadministratör

Susanne Wickman, e-post: susanne.wickman@edu.su.se