Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade insikter om hur makt tar sig olika uttryck i samhället i stort som i vardagliga situationer. I kursen väcks frågor om hur olika mekanismer i form av kollektiva och individuella koder och föreställningar, som kan vara mer eller mindre synliga, påverkar våra handlingar i konkreta situationer. Teoretiskt hämtas inspirationen från bland annat Pierre Bourdieu och perspektiv som rör genus. Perspektiv och begrepp i kursen relateras till praktiker och egna erfarenheter från till exempel yrkeslivet.

 

Kurstilfälle VT2019 | Kursen är obligatorisk inom institutionens masterprogram i pedagogik. Kursen ges även som fristående kurs från VT2019
Kursperiod

Vecka 4-13 | 13-23

Studieform Kursen ges på 50% studietakt i två omgångar,
Ansökan och kursplan Kursplan
Behörighet
Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema VT19 Omgång 1
Studiehandledning VT19 med litteraturlista Omgång 1
Studiehandledning VT19 med litteraturlista Omgång 2
Schema VT19 Omgång 2

Webregistrering

 

Reservantagning

 

Kursadministration Marcus Bigert
Kursansvarig Eva Eliasson