Kursen behandlar spänningsfältet mellan medborgarskap och mänskliga rättigheter i bildning. Vidare studeras universalism och kulturrelativism utifrån ett historiskt samt nutida perspektiv på mänskliga rättigheter och utbildning. Bildningens roll för demokrati och mänskliga rättigheter analyseras genom internationella jämförelser av teorier, policy och praxis.

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift samt opposition, det vill säga en kritisk granskning av annan students examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

Kurstillfälle HT  
Kursperiod Vecka 36-40  
Studieform 100%, normal  
Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

 
Ansökan och kursplan

Ansökan
Kursplan, gäller från HT19

 
Studiehandledning Studiehandledning HT20 (204 Kb)  
Litteraturlista Litteraturlista HT20 (119 Kb)  
Schema  Schema HT20  
Kursansvarig Rebecca Adami  
Kursadministration

Emma West