I kursen presenteras olika teorier om ledarskap; teorier som kursdeltagarna under kursens gång använder för att analysera ett eget valt empiriskt material. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera teorier i relation till empiriskt material.
 

Kurstillfälle VT2019
Kursperiod Period 1
Studieform 50%, dag, normal
Ansökan och kursplan Kursplan
Särskild behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Kursdokument

 

Schema VT19

Litteraturlista VT19

Studiehandledning VT19

Webregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig Anita Nordzell
Kursadministration Marcus Bigert