I kursen presenteras olika teorier om ledarskap; teorier som kursdeltagarna under kursens gång använder för att analysera ett eget valt empiriskt material. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier där kursdeltagarna ges möjlighet att gemensamt diskutera teorier i relation till empiriskt material.
 

Kurstillfälle VT2020 | Kursen är obligatorisk inom institutionens masterprogram i pedagogik och går även att söka som fristående kurs
Kursperiod Period 1
Studieform 50%, dag, normal
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.

Kursdokument

 

Schema VT20
Litteraturlista VT20 (124 Kb)
Studiehandledning VT20 (399 Kb)

Webregistrering 7 - 14 januari 2020
Reservantagning  
Kursansvarig Anita Nordzell
Kursadministration Marcus Bigert