Kursen behandlar learning study som en ansats för didaktiskt utvecklingsarbete. I relation till ämnesteoretisk kunskap och variationsteori identifieras ett lärandeobjekt och dess kritiska aspekter. En learning study planeras och genomförs. Såväl genomförande samt kunskapsanalys och för- och eftertest dokumenteras. Planering och genomförande granskas kritiskt i relation till lärares kunskapsutveckling i syfte att utveckla undervisningspraktiken.

 

Kurstillfälle  
Kursperiod Period 1
Studieform dag 50%, campus
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema Schema VT20
Litteraturlista 2019 Litteraturlista VT20 (84 Kb)
Studiehandledning 2019  
Webbregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig  
Kursadministration Ian Henshaw