Att vara ledare innebär att tala och lyssna. Kommunikationens centrala roll i ledarskap och utveckling har motiverat utformandet av ett kommunikativt ledarskap byggt på kunskap om kommunikationens funktioner, villkor och förmågor. Kursen stärker ledares professionalitet och syftar till att utveckla förståelse för och färdigheter i framgångsrikt kommunikativt ledarskap. Ledarskapets kvaliteter och utmaningar ges här en teoretiskt hållbar och praktiskt användbar förståelse.

Ledare på olika nivåer förväntas idag att kunna hantera svåra samtal, tolka och implementera regelverk och medverka till att rimliga rollbeskrivningar fungerar i praktiken. De förutsätts kunna forma, bygga och utveckla organisationskulturer och lärande organisationer, de förväntas samordna handlingar, organisera och upprätta goda relationer, de måste fatta legitima beslut och dessutom motivera andra människor att handla på vissa sätt framför andra. Allt detta gör ledare till vardags ofta oreflekterat i någon utsträckning, och de gör det mer eller mindre framgångsrikt. Kursen Kommunikativt ledarskap bidrar till förståelse för ledarskapets komplexitet, men också till ökad förmåga att agera som kommunikativ ledare till vardags i denna komplexitet.
 

Kurstillfälle HT2020
Kursperiod Vecka 36 - 44
Studieform 50%, Dag, Campus
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andra språk B.

Kursdokument

Schema HT20
Litteraturlista HT20 (152 Kb)
Schema med läshänvisningar HT20 (126 Kb)

Webbregistrering Du som antas till kursen HT20 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 10-17 augusti 2020
Reservantagning Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2020
Kursansvarig Klas Roth
Kursadministration Peter Skoglund