Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om och förståelse för förändringsprocesser i karriärvägledande verksamheter. I kursen granskas förändringar som de senaste decennierna pågått och pågår inom och utanför karriärvägledande verksamheters institutionella ramar. Kursen behandlar på vilket sätt vägledningens förutsättningar har förändrats och hur vägledningen utformas på nya arenor och för nya grupper. Ett viktigt inslag är att undersöka vad ovanstående förändringar innebär för vägledarprofessionen och för professionens kompetensinnehåll. Kursen utgår från följande frågeområden: Vilka förändringar vad gäller karriärvägledande verksamheter kan spåras? Vad innebär förändringarna för vägledarrollen och för vägledares professionalitet? Vilka kompetenser är viktiga för framtidens karriärvägledare? Efter kursen förväntas du kunna analysera viktiga förändringar inom området karriärvägledning och dess inverkan på den vägledande verksamhetens praktik och profession. Innehållet kopplas till aktuell internationell och nationell forskning inom området.
Kursen ges som fristående kurs på avancerad nivå och inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik i studiegång mot Karriärutveckling och vägledning.
 

Kurstillfälle HT2020
Kursperiod Vecka 36 - 44
Studieform 50%, Dag, Distans via Internet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema HT20
Litteraturlista HT20 (275 Kb)
Studiehandledning HT20 (456 Kb)

 

Webbregistrering

Du som antas till kursen HT20 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 10-17 augusti 2020

Reservantagning

Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2020

Kursansvarig Anki Bengtsson
Kursadministration Peter Skoglund