Kursen tematiserar intersektionalitet och dess betydelse inom samhälls- och utbildningsvetenskaplig forskning. Kursen behandlar olika sociala rörelse och teoribildningar som har bidragit till dagens förståelse av intersektionalitet nationellt och internationellt. I kursen behandlas även frågan av hur samhälls- och utbildningsvetenskaplig forskning kan bedrivas med ett intersektionellt fokus och bidra till fältet internationell och jämförande pedagogik.

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. I kursen ingår obligatorisk presentation av egen examinationsuppgift samt opposition, det vill säga en kritisk granskning av annan students examinationsuppgift. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

Kurstillfälle HT19
Kursperiod Vecka 40-44
Studieform 100%, normal
Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne eller lärarexamen om minst 180 högskolepoäng samt Engelska 6 eller motsvarande.

Ansökan och kursplan

Ansökan
Kursplan, gäller från HT18

Kursplan, gäller från HT19

Schema Schema HT19
Litteraturlista litteraturlista HT19
Studiehandledning Studiehandledning HT19
Kursansvarig

Susanne Kreitz-Sandberg

Kursadministration

Emma West