Kursen behandlar samhällsvetenskapliga perspektiv på kropp, hälsa och funktionshinder och problematiserar föreställningar om normalitet och avvikelse som ligger till grund för kategorisering av människor och identitetsskapande. Med utgångspunkt i teorier om samspelet mellan inkluderande och exkluderande processer, samt delaktighet som teoretiskt begrepp, ges exempel från forskning som belyser hur föreställningar om normalitet och avvikelse aktualiseras i folkhälsoarbete, vardagligt meningsskapande och andra sammanhang.

 

Kurstillfälle HT2020
Kursperiod Vecka 45 - 3
Studieform 50%, Dag, Campus
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Examen om 180 högskolepoäng innefattande ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Svenska B/Svenska som andra språk B.

Kursdokument

Litteraturlista HT20 (137 Kb)

Studiehandledning HT20 (267 Kb)

Schema HT20

Webbregistrering

Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 10-17 augusti 2020

Reservantagning

Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2020

Kursansvarig Robert Ohlsson
Kursadministration Peter Skoglund