Kursen eleven i skolan omfattar flera delkurser

 

Behörighet Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Antagen till Ämneslärarprogrammet. Godkänt resultat på Skolan i samhället 22,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp.
Kursplan UCG41K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 7,5
2. Sociala relationer i skolan, 7,5
3. Specialpedagogik, 7,5

Kursperiod och schema Schema för HT20
Litteraturlista Litteraturlista HT20
Studiehandledning  Studiehandledning HT20
Webbregistrering 10 aug 2020 - 17 aug 2020
Kursansvarig Jonas von Reybekiel Trostek
Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination