Kursen eleven i skolan omfattar flera delkurser

 

Behörighet Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen: Antagen till Ämneslärarprogrammet. Godkänt resultat på Skolan i samhället 22,5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp samt på ämnesstudier i ämne 2 motsvarande 45 hp, varav samtliga delkurser i ämnesdidaktik.
Kursplan UCG40K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 7,5
2. Sociala relationer i skolan, 7,5
3. Specialpedagogik, 7,5

Kursperiod och schema Schema Teorier om lärande 20/1 - 19/2 2020
Litteraturlista Litteraturlista VT-20
Studiehandledning  Studiehandledning VT-20
Webbregistrering 7 jan 2020 - 14 jan 2020
Kursansvarig Jonas von Reybekiel Trostek
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination