Under kursen behandlas frågor som rör hur man interagerar med tidigare forskning genom att analysera enskilda argument och kritiskt granska hur dessa bygger på referenser till tidigare forskning. Vidare behandlas olika sätt att skriva fram ett forskningsläge och olika typer av forskningsöversikter. Den typen av kunskaper är viktiga för den som planerar att skriva exempelvis en kandidatuppsats men är också användbara i ett akademiskt yrkesliv. 

Undervisningen sker online via lärarledda föreläsningar och webbinarier. Därutöver består kursen av enskilt arbete och gruppuppgifter. Kursen ges helt på distans men med schemalagda aktiviteter.

Kurstillfälle VT20| HT20
Kursperiod Period 1
Undervisningsspråk  Engelska
Studieform dag 100%, distans
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema Schema VT20
Litteraturlista  Litteraturlista VT20 (615 Kb)
Studiehandledning Studiehandledning VT20 (257 Kb)
Webbregistrering VT20: 7 - 14 januari 2020
Reservantagning VT20: Reservantagningen börjar preliminärt den 15 januari 2020
Kursansvarig Stefan Ekecrantz
Kursadministration Emma West