Foto: Niklas Björling

För vem?

Kursen riktar sig till såväl dig som är ny vid universitetet som till erfarna studenter.

Vad lär jag mig?

Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag.

Under kursen behandlas grundläggande teorier om lärande, lärstrategier, studietekniker och kritiskt tänkande. Under kursen behandlas vetenskaplighet och akademisk integritet, och hur detta relaterar till ditt eget akademiska läsande och skrivande.

Vad tycker tidigare studenter?

Både studenter som har studerat i flera år och nya studenter brukar ange att de har lärt sig viktiga akademiska färdigheter när de har gått kursen.

Hur går undervisningen till?

Kursen ges på heltid under fem veckor under sommaren. I år sker undervisningen helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av schemalagda onlineföreläsningar och seminarier. Därutöver består kursen av självstudier och gruppuppgifter på egen tid. Den schemalagda undervisningen är obligatorisk. 

På grund av rådande omständigheter kommer kursen att ges helt på distans 2020

Ett flertal aktiviteter - med bl.a. streamade föreläsningar och grupparbeten över nätet - är obligatoriska och förutsätter att alla studenter är digitalt närvarande på de tiderna. (Se schema nedan.) För att delta i kursen behöver du tillgång till internet och dator med webkamera. Dessutom behöver du tillgång till universitetets lärplattform Athena och videokonferenssystemet Zoom i god tid före kursstart.

Stefan Ekecrantz, kursansvarig lärare, berättar om kursen

 


Praktisk information

Kurstillfälle Sommar 2020 
Kursperiod Vecka 27 - 31
Studieform 100%, dag
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema Schema 2020
Litteraturlista 2020 Litteraturlista sommar 2020
Studiehandledning 2020 Studiehandledning sommar 2020, uppdaterad 200420
Webbregistrering  
Reservantagning Reservantagning sker löpande
Kursansvarig Stefan Ekecrantz
Kursadministration studieinfo.edu@su.se