Kursen riktar sig till dig som är antagen till lärarutbildning.
Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. I kursens examination kommer du bland annat att få möjlighet att utveckla dig om kopplingar mellan ditt eget lärande och elevers lärande i skolan. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag.

Under kursen behandlas grundläggande teorier om lärande, lärstrategier, examinationsformer, kritiskt tänkande samt studie- och presentationsteknik. Under kursen behandlas vetenskaplighet och akademisk integritet, och hur detta relaterar till ditt eget akademiska läsande och skrivande.

Kursen ges på heltid under fem veckor och samläses delvis med kursen Introduktion till universitetsstudier (PEG101). Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier. Därutöver består kursen av självstudier, schemalagda gruppuppgifter och gruppuppgifter på egen tid. Den lärarledda undervisningen är obligatorisk.

Kurstillfälle Sommar 2018
Kursperiod Vecka 27-31
Studieform 100%, dag
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema Schema sommar 2018
Litteraturlista 2018

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Eriksson, L.T. & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande: utan tvivel är man inte riktigt klok. (2. uppl.) Stockholm: Liber.

Ett antal digitalt tillgängliga artiklar tillkommer.
Webbregistrering 180521 - 180625
Reservantagning påbörjas tidigast 180626. Vi kallar reserver via mejl.
Kursansvarig Stefan Ekecrantz
Kursadministration studieinfo.edu@su.se