Foto: Niklas Björling

För vem?

Kursen riktar sig till såväl dig som är ny vid universitetet som till erfarna studenter.

Vad lär jag mig?

Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag.

Under kursen behandlas grundläggande teorier om lärande, lärstrategier, studietekniker och kritiskt tänkande. Under kursen behandlas vetenskaplighet och akademisk integritet, och hur detta relaterar till ditt eget akademiska läsande och skrivande.

Vad tycker tidigare studenter?

Både studenter som har studerat i flera år och nya studenter brukar ange att de har lärt sig viktiga akademiska färdigheter när de har gått kursen.

Hur går undervisningen till?

Kursen ges på heltid under fem veckor under sommaren. Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier. Därutöver består kursen av självstudier, schemalagda gruppuppgifter och gruppuppgifter på egen tid. Den lärarledda undervisningen är obligatorisk.

"Det är en kurs jag önskar att jag själv hade fått gå" (se video om innehållet i kursen)

 

 

Kurstillfälle Sommar 2019
Kursperiod Vecka 
Studieform 100%, dag
Behörighet Grundläggande behörighet
Ansökan Ansökan och kursplan
Schema Schema sommar 2019
Litteraturlista 2018

Blomström, V. & Wennerberg, J. (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur.

Rosenqvist, A. & Ekecrantz, S. (2019, under utgivning). Källkritik på schemat: Det kritiska tänkandets didaktik. Malmö: Liber

Övrig litteratur görs tillgänglig digitalt på kursens lärplattform Athena före kursstart.

Webbregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig Stefan Ekecrantz
Kursadministration studieinfo.edu@su.se