PEDAGOGIK GRUNDNIVÅ
Pedagogik I (PEG100), 30 hp HT20 VT20
Pedagogik II (PEG220), 30 hp HT20 VT20
Pedagogik III (PEG320), 30 hp HT20 VT20
Hälsopedagogik III, 30 hp (VPG10F) HT19 VT20
Att hantera konflikter i arbetslivet, 7.5 hp (YPG10F) DISTANS HT20 VT20
Argumentera med forskning (PEG105), 7.5 hp DISTANS HT20 VT20
Bedömning av kunskap (UCG030), 7,5 hp DISTANS HT20  
Det professionella samtalet I, 7,5 hp (UC108F) HT20 VT20
Det professionella samtalet II, 7,5 hp (UC109F)   VT20
Didaktisk översiktskurs för yrkeslärare (YPGN10), 7,5 hp HT20  
Genus i vård, hälsa och lärande, 7.5 hp (VPG060) DISTANS HT20 VT20
Identitet, hälsa och sjukdom, 7.5 hp (PE04GN)   VT20
Introduktion till pedagogik och hälsa, (PE01GN) 7.5 hp   VT20
Kommunikation, ledarskap och hälsa, 15 hp (VPG04F) DISTANS HT20 VT20
Kunskap, lärande och hälsa, 7.5 hp (PE02GN)   VT20
Montessoripedagogik (UCG010), 30 hp HT20  
Montessoripedagogik - implementering och utvecklingsarbete (UCG020), 30 hp HT20 VT20
Projekt och projektorganisation, 15 hp (YPG02F) DISTANS HT20 VT20
Skola i förändring. Historiska och sociologiska perspektiv på utbildning (UCGN01), 7,5 hp DISTANS HT20  
Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram, 7,5 hp (UCG011) DISTANS HT20  
Utbildning i det mångkulturella samhället (PEG104), 15 hp ENGELSKA HT20 VT20
Vetenskaplig teori och metod I, 7.5 hp (PEG103) HT20 VT20
Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp (PEG203) DISTANS HT20 VT20

 

SOMMARKURS

Akademiskt läsande och skrivande (PEG102), 7.5 hp   ST20

 

PEDAGOGIK AVANCERAD NIVÅ
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp DISTANS HT20 VT20
Arbetslivets mångfald och förändring (PEA 425), 7.5 hp   VT20
Didaktisk design som kunskapområde och forskningsfält (PEA431), 7,5 hp   VT20
Forskningsmetodisk fördjupning i multimodal analys (PEA436), 7,5 hp DISTANS HT20  
Globalisering och utbildning (PEA465), 7,5 hp ENGELSKA   VT20
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp HT20  
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp HT20  
Internationella perspektiv på utbildning (PEA438), 7.5 hp   VT20
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder (PEA464), 15 hp ENGELSKA   VT20
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp DISTANS HT20  
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp HT20  
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp DISTANS   VT20
Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen (PEA437), 7,5 hp DISTANS HT20 VT20
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp   VT20
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp   VT20
Mänskliga rättigheter och utbildning (IPA459), 7.5 hp ENGELSKA HT20  
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp   VT20
Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp   VT20
Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp HT20  
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik (PEA420), 15 hp   VT20
Språk och utbildning i ett internationellt perspektiv (IPA458), 7.5 hp ENGELSKA HT20  
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp DISTANS HT20  
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion (PEA432), 7,5 hp   VT20
Utbildning för hållbar utveckling, 7,5 hp (PEA473) ENGELSKA HT20  
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp   VT20
Utbildning och utveckling (PEA466), 7,5 hp ENGELSKA   VT20
Utbildningsorganisation och ledarskap, 7,5 hp (PEA474) ENGELSKA HT20  
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp HT20