Kursen behandlar lärande och bedömning, med utgångspunkt i teorier som baseras på internationell och nationell forskning med relevans för studier av klassrumsinteraktion. Vidare beaktas hur teoretiska utgångspunkter och begrepp skapar villkor/grund för analys av frågor som berör lärande och bedömning. I kursen behandlas fältstudier och observation som metod för dokumentation av interaktion i klassrumsmiljö. I kursen får de studerande pröva olika metoder för dokumentation och bearbetning av interaktionsdata samt analys. Etiska regler för datahantering vid klassrumsstudier beaktas.

Kurstillfälle VT20
Kursperiod Vecka 13 - 23
Studieform 50%, Dag, Normal
Särskild behörighet Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema VT20
Studiehandledning med litteraturlista VT20 (830 Kb)

Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webregistrering 7 - 14 januari 2020
Reservantagning  
Kursansvarig Caroline Ignell
Kursadministration Marcus Bigert