Kursen presenterar aktuella samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv på området kropp och kroppslighet med möjlighet till egen vald fördjupning. Kropp och kroppslighet studeras inom en rad olika perspektiv, exempelvis den socialt konstruerade kroppen, den levda kroppen och frågor om kropp och identitet. I kursen presenteras bland annat perspektiv på kroppen med utgångspunkt i historiska, sociala och kulturella sammanhang. Den egna upplevelsen av kroppslighet i olika sammanhang är också ett område som tas upp. I kursens examination ges möjlighet till fördjupning inom eget valfritt tema som exempelvis kropp och teknologi, kroppslig transformation (kosmetisk kirurgi, korrigeringar) reproduktion, kropp och kön, kropp och hälsa/ohälsa, kropp och rörelse, den åldrade kroppen och kroppen i media.

 

Kurstillfälle VT20
Kursperiod Vecka 13 - 23
Studieform 50%, Dag, Normal
Särskild behörighet Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument Litteraturlista VT20 (35 Kb)
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webregistrering 7- 14 januari 2020
Reservantagning  
Kursansvarig Petra Roll Bennet
Kursadministration Marcus Bigert