Kursstart 20 januari 2020 klockan 17.00 - 20.00 i sal 1511, Frescativägen 54

I kursen ingår att självständigt, med av ansvarig institution godkänd handledare, genomföra en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Problemställningen ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt i partnerområdet. Arbetet presenteras och försvaras vid seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska annan students arbete.

Kursen ges: VT-20 - period A-D

Kursstart:  i sal 1511, Frescativägen 54 (Bakom Naturhistoriska riksmuseet)

Webbregistrering vårterminen 2020

Registrering till våra kurser sker på webben. För att kunna registrera dig behöver du ha ett universitetskonto. Kontot kan du själv aktivera via www.su.se/aktivera.

För omregistrering, kontakta administrationen

Kursansvarig
Eva Svärdemo-Åberg, e-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

Kontakt
Kursadministratör Susanne Wickman, e-post: susanne.wickman@edu.su.se