I kursen planeras, genomförs och presenteras en undersökning eller ett utvecklingsarbete i didaktik. Arbetet genomförs under handledning i relation till ett valt perspektiv och tidigare forskning. Arbetet dokumenteras och presenteras i en form som möjliggör kritisk granskning och bedömning. Försvar av uppsatsen och opposition på en annan uppsats sker vid ett seminarietillfälle.

Obs! Se dokumentet med datum och instruktioner nedan ifall du vill gå upp för omventilering.

Här hittar du mera information om att skriva självständigt arbete!

Kursen ges: VT-19 (dag, 50%)

Kursstart: 21 januari kl 17.00 - 20.00 i sal 1511, Frescativägen 54 (Bakom Naturhistoriska riksmuseet)

Särskild behörighet: Lärarexamen eller 60 högskolepoäng i didaktik.
Har du frågor om behörighet kontakta våra studievägledare, e-post: studievagledare@edu.su.se

Ansökan: Sök via Stockholms universitets webbaserade utbildningskatalog, här hittar du även aktuell kursplan.

Kursansvarig: Eva Svärdemo-Åberg

Kontakt:
Om du har frågor om kursens innehåll kontakta kursansvarig Eva Svärdemo-Åberg, e-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se.

Om du har studieadministrativa frågor som rör t ex antagning, registrering, betygsrapportering m.m. kontakta kursadministratör Susanne Wickman, e-post: susanne.wickman@edu.su.se

Webbregistrering vårterminen 2019

Registrering till våra kurser sker på webben 7 januari - 14 januari 2019 via minastudier.su.se. För att kunna registrera dig behöver du ha ett universitetskonto. Kontot kan du själv aktivera via www.su.se/aktivera.