I den här kursen arbetar vi med att utveckla en förtrogenhet för att med learning study som modell didaktiskt utveckla undervisningen av något eleverna har svårt att lära sig. Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan utformas med hjälp av ett variationsteoretiskt perspektiv, ämnesdidaktik och ämnesteori.

Kursen genomförs i form av litteratur- och fältstudier. Första delen av kursen består av litteraturstudier. Fokus läggs på uttolkning av innebörder i lärandeobjekt och hur undervisning kan utformas med stöd av ämnesteoretisk kunskap och variationsteoretiskt perspektiv samt erfarenheter av vad som kan vara kritiskt för elevers lärande inom ett specifikt kunskapsområde. I den andra delen planerar, genomför och dokumenterar deltagarna i mindre grupper en learning study inom ett valt kunskapsområde, vilken också genomförs någon av studenternas egen skola.

Kursen vänder sig till dig som är lärare och som är intresserad av att utveckla din förmåga att analysera och diskutera undervisning och lärande. Kursen är fristående men kan ingå i magister/masterexamen i didaktik.

Efter att ha genomgått kursen ska du, kopplat till den egna verksamheten bland annat kunna:

 
 • redogöra för och diskutera innebörder av centrala teoretiska begrepp i relation
    till en learning study,
 • identifiera och avgränsa ett lärandeobjekt och dess kritiska aspekter i relation
     till det aktuella kunskapsområdet,
 • utveckla lärandeobjektets innehållsliga aspekter mot bakgrund av ämnesteoretisk
    kunskap,
 • genomföra en learning study inom det aktuella kunskapsområdet,
 • använda såväl ämnesteoretiska kunskaper som variationsteoretiskt perspektiv för
    att designa de försökslektioner som ingår i learning study,
 • bedöma och reflektera över undervisningens möjligheter för elevers lärande och
    kritiskt granska en genomförd learning study.


 

Kurstillfälle VT2019
Kursperiod Period 1 och 2
Studieform 50%, distans via internet
Ansökan och kursplan Kursplan
Särskild behörighet

Lärarexamen alternativt kandidatexamen med minst tre års undervisningserfarenhet. Svenska B. Engelska B.

Kursdokument

Litteraturlista VT19

Studiehandledning VT19 (195 Kb)

Webregistrering

 

Reservantagning  
Kursansvarig Eva Edman Stålbrandt
Kursadministration Jolina Ekholm