I kursen behandlas läroplansteoretiska perspektiv på kunskap, bedömning och betygsättning. Fokus läggs på relationen mellan undervisning - lärande och bedömning inom skolans styrdokument samt vanliga felkällor i bedömning. Bedömningstraditioner inom olika kunskapsområden och skolformer diskuteras och redskap för formativ bedömning, dokumentationsmodeller och examinationsformer praktiseras.
Behörighet Antagen till grund- eller ämneslärarprogrammet
Kursplan DIG02K
Kursperiod och schema

2019-12-11 -- 2020-01-17

Litteraturlista Finns i studiehandledningen
Studiehandledning Studiehandledning HT-19
Webbregistrering Webbregistreringen är öppen t o m 29/11-19
Vid omregistrering, kontakta kursadministratören.
Kursansvarig Larissa Mickwitz
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination

2 mars 2020.
Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen.