I kursen arbetar du med utgångspunkt i sociala teorier med särskild betoning på socialkonstruktionism inom aktuell forskning i "education". Fokus ligger på kritiska perspektiv på hur vanliga utbildningsvetenskapliga fenomen perspektiveras och presenteras teoretiskt och metodologiskt i respektive studie: Vad innebär "lärande" eller ”subjektskapande" i respektive studie? Under kursen diskuteras de konsekvenser dessa val får för den kunskap och det förklaringsvärde som olika studier har för didaktik/pedagogik som fält respektive vetenskap. I fokus står frågor om reflexivitet, kritiskt tänkande och social konstruktion inom pedagogik. Utöver det diskuteras metodisk och teoretisk koherens gällande studier om didaktiska fenomen och de etiska och samhälleliga implikationerna av olika teoretiska och metodologiska ansatser inom det internationella forskningsfältet ”education”.

 

Kurstillfälle VT2019
Kursperiod Period 1
Studieform 50%, distans via internet
Ansökan och kursplan Kursplan
Särskild behörighet

Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora eller Lärarexamen om minst 180 hp, forskningsmetod om minst 7,5 hp samt examensarbete om minst 15 hp. Svenska B.

Kursdokument

Studiehandledning

Litteraturlista VT19

Studiehandledning VT19

Webregistrering

 

Reservantagning  
Kursansvarig Eva Insulander
Kursadministration Jolina Ekholm