Kursen behandlar utbildning ur ett internationellt perspektiv. Därvidlag fokuseras såväl internationella jämförelser som internationella processer, vilket belyses både med historiska och samtida exempel. Kursen ger dessutom en grundläggande orientering om teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt.

 

Kurstillfälle VT20
Kursperiod Vecka 13 - 23
Studieform 50%, Dag, Normal
Särskild behörighet Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema VT20

Litteraturlista VT20 (549 Kb)

Studiehandledning VT20 (924 Kb)

Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webregistrering  
Reservantagning  
Kursansvarig Joakim Landahl
Kursadministration Marcus Bigert