Länk till Athena (OBS – Athena-länken fungerar bara för de personer som är deltagare i den Athena-sidan. )

 

 

Kursen Eleven i skolan omfattar flera delkurser.

Behörighet

Antagen till grundlärarprogrammet. Matematik för grundlärare I, 7,5 hp, Svenska för grundlärare I, 15 hp samt VFU I, 7,5 hp eller motsvarande.

Kursplan UCG38K
Delkurser

Kursen har tre delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Teorier om lärande, 7,5 hp
2. Sociala relationer i skolan, 7,5 hp
3. Specialpedagogik, 7,5 hp

Kursperiod och schema

6/5 - 13/12 2019

5/12 - 17/1 2020 

Litteraturlista

Litteraturlista vt-19 version 14 aug

Litteraturlista ht-19 - vt-20

Studiehandledning Studiehandledning HT19/VT20
Webbregistrering  t o m 2019-11-29
Kursansvarig Jonas von Reybekiel Trostek
Kursadministration Susanne Wickman
Omexamination