Kursen ger perspektiv på bedömning, betygsättning och bedömningstraditioner i relation till styrdokument. Redskap för utvärdering och utveckling av didaktiska verksamheter och hur du själv ska kunna utveckla sådana för att värdera elevers lärande i förhållande till skolans mål analyseras samt relationer mellan styrdokument och system för utvärdering av kunskaper samt utvärdering av pedagogiska verksamheter.
 

Kurstillfälle HT2019
Kursperiod Vecka 36 - 44
Studieform 50%, Dag/kväll, Distans via Internet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Examen i ett samhällsvetenskapligt ämne eller Lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3. Engelska 6

Kursdokument

 

Studiehandledning UDA29F/PEA435 HT19 (4507 Kb)

Välkomstbrev HT19

Webbregistrering

Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.

Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019

Reservantagning Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2019
Kursansvarig Eva Svärdemo-Åberg
Kursadministration Marcus Bigert
Omexamination För studenter som gått kursen tidigare och som vill få sina examinationsuppgifter bedömda.
Skicka in dessa via mejl till kursansvarig lärare Eva Svärdemo-Åberg.
Ange alltid följande på uppgifter som skickas in: Ditt namn och personnummer, den termin du gick kursen samt dåvarande kurslärares namn.