Kursen ger perspektiv på bedömning, betygsättning och bedömningstraditioner i relation till styrdokument. Redskap för utvärdering och utveckling av didaktiska verksamheter och hur du själv ska kunna utveckla sådana för att värdera elevers lärande i förhållande till skolans mål analyseras samt relationer mellan styrdokument och system för utvärdering av kunskaper samt utvärdering av pedagogiska verksamheter.
 

Kurstillfälle HT18
Kursperiod Period 1
Studieform 50%, distans via internet
Särskild behörighet

Lärar-, förskollärar- eller fritidspedagogexamen om 180 hp eller kandidatexamen i utbildningsvetenskapligt ämne.

Kursdokument

Studiehandledning med litteratur HT18 (1353 Kb)

Välkomstbrev HT18 (624 Kb)

Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Webbregistrering

Du som antas till kursen HT18 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Webbregistreringen är öppen 10-20 augusti. 

Kursansvarig Eva Svärdemo-Åberg
Kursadministration avancerad@edu.su.se
Omexamination För studenter som gått kursen tidigare och som vill få sina examinationsuppgifter bedömda.
Skicka in dessa via mejl till kursansvarig lärare Eva Svärdemo-Åberg.
Ange alltid följande på uppgifter som skickas in: Ditt namn och personnummer, den termin du gick kursen samt dåvarande kurslärares namn.