I kursen arbetar du dels med att pröva olika redskap för dokumentation, gestaltning, beskrivningar och analyser av didaktiska och pedagogiska fenomen. Därutöver ska kursdeltagarna söka, välja och kritiskt läsa studier och artiklar om/i digitaliserade sociala praktiker med relevans för pedagogik/didaktik. I läsningen ligger fokus på att jämföra och diskutera hur forskare har närmat sig och använt olika redskap när de studerat komplexa arenor där kommunikation sker såväl digitalt som ansikte-mot ansikte. Kritiska analyser av den kunskap som produceras i digitala miljöer och med digitala redskap är kursens kärna.
 

Kurstillfälle VT2020
Kursperiod Vecka
Studieform 50%, distans via internet
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Särskild behörighet

Kandidatexamen i samhällsvetenskap eller humaniora eller Lärarexamen om minst 180 hp, forskningsmetod om minst 7,5 hp samt examensarbete om minst 15 hp. Svenska B.

Kursdokument

Schema VT19
Litteraturlista VT19

Välkomstbrev VT19 (50 Kb)
Studiehandledning VT19 (648 Kb)

Webregistrering

 

Reservantagning  
Kursansvarig Anna-Lena Kempe
Kursadministration Marcus Bigert