Kursen belyser kunskapsuppdraget i relation till uttolkning av olika slags styrdokument för design av pedagogiska verksamheter. Kursen ger en introduktion till läroplansteori och didaktikens frågor och begrepp samt retorik som redskap i lärares arbete. Kursen innehåller observation som metod för dokumentation av pedagogisk verksamhet och som underlag för rapportskrivning i den akademiska genren. Vidare behandlas relevanta aspekter av forskningsetiska principer. Samläser med DIG05U (VAL).

Behörighet Antagen till LÄRAA och LÄRAB
Anmälan Stephanie Lisak
Kursplan UDG05L
Kursperiod och schema

Se kurshemsida för DIG05U

Litteraturlista

Se kurshemsida för DIG05U

Studiehandledning Se kurshemsida för DIG05U
Webbregistrering VT20: 7/1- 14/1
Kursansvarig

Larissa Mickwitz

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.