I kursen kommer vi att arbeta med att beskriva, analysera och problematisera skilda kvaliteter i multimodal kommunikation i lärandesituationer med relevanta teoretiska begrepp. Kursen bedrivs genom webbföreläsningar samt i form av seminariediskussioner/gensvar på frågor som ni besvarar om litteraturen. Ni kommer även att få träna er på att analysera och designa multimodal kommunikation med begrepp från kurslitteraturen. Ni kan arbeta med kursen på de tider ni själva vill.

Kursen har två kurskoder eftersom den riktar sig både till studenter som läser Masterprogrammet i didaktik och studenter som läser kursen fristående. Studenter som läser Masterprogrammet i didaktik läser kursen under kurskoden UDA27F och studenter som läser kursen fristående läser under kurskoden PEA411.

Kurstillfälle HT2019
Kursperiod Vecka 45 - 3
Studieform 50%, Dag/kväll, Distans via Internet
Ansökan och kursplan

Ansökan
Kursplan UDA27F

Kursplan PEA411

Schema HT19

Särskild behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Kursdokument

Välkomstbrev HT19 (209 Kb)

Litteraturlista HT19 (589 Kb)

Studiehandledning HT19 (958 Kb)

Webregistrering Du som antas till kursen HT19 måste webbregistrera dig för att behålla din plats.
Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019
Reservantagning Reservantagning startar tidigast den 22 augusti 2019
Kursansvarig Eva Insulander
Kursadministration Marcus Bigert