Kursen behandlar skolans historiska utveckling och samtida reformer.
Centrala förändringar analyseras utifrån några nyckelbegrepp såsom medborgare, genus, klass och etnicitet.
Kursen behandlar även olika perspektiv på lärande, med särskilt tonvikt på de perspektiv som kommer till uttryck i aktuella läroplaner.

 
Studieform Normal, 80%
Behörighet Antagning till ULV-projektet
Kursplan Kursplan - Att vara lärare i Sverige I
Studiehandledning

Studiehandledning vt20

Litteraturlista
Schema

VT20: Schema

Webbregistrering VT20: 7/1 - 23/1
Kursansvariga Matilda Wiklund  och Maria Öhrstedt
Kursadministration Stephanie Lisak
Examination/Omexamination
OBS:
Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd, i fråga om resursrum vid salstentamen, och har intyg som styrker detta ska du själv boka resursrum. Gör detta i god tid. Läs mer här