Kursen, som ges på  svenska, behandlar olika perspektiv och metodiska traditioner som förhåller sig till text och narrativ. Deltagarna studerar det vidgade textbegreppet samt övar att samla in och analysera textdata med digitala såväl som analoga redskap. 

Efter genomgången kurs förväntas den forskarstuderande ha utvecklat:

  • en överblick över centrala metodteoretiska traditioner för pedagogiken, där text och narrativ i vid och snäv bemärkelse utgör data,
  • metakunskaper om de grundläggande antaganden som formar olika perspektiv och metodologier på text och narrativ,
  • förmåga att kritiskt reflektera över användning av text och narrativ i pedagogisk forskning samt de etiska implikationerna.
Kursperiod:  VT2021
Studieform: 25%
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska
Särskild behörighet:

Antagen till studier på forskarnivå. Max antal deltagare är 12 och minst antal deltagare är 5, doktorander vid Institutionen för pedagogik och didaktik har företräde.

Ansökan: Kursen ges nästa gång VT2021
Anmäl dig här: Anmälningslänk läggs i december
Övrig information:  
Schema:  
Kursansvariga: Tore West, Agnieszka Bron och Joakim Landahl
Kursadministration: forskarutbildning@edu.su.se