Kursen behandlar pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin. Inom kursen behandlas centrala perspektiv och teorier som har haft betydelse för pedagogikämnets framväxt och som har betydelse för pedagogikämnet idag. Kursen behandlar också vilken betydelse som pedagogikämnet har haft för samhället och dess utveckling samt de problem och utmaningar som ämnet står inför i relation till framtiden.

Mer precist behandlas (1) pedagogikämnet som samhällsvetenskaplig disciplin, (2) lärande, dess villkor och utfall samt (3) pedagogikens roll i samhället.

Kursen har åtta kurstillfällen, där tiden är fastlagd. Kursen bygger på föreläsningar och seminarier som studenterna förväntas förbereda sig till samt grupparbetsuppgifter.

Kursperiod

HT 2020

Studieform

50%

Undervisningsspråk

Kursen ges på svenska

Särskild behörighet

Antagen till studier på forskarnivå. Max antal deltagare är 20 och minst antal deltagare är 5, doktorander vid Institutionen för pedagogik och didaktik har företräde.

Ansökan

Kursen ges nästa gång HT20

Anmälan

 

Kursperiod

HT2020 50%, Dag, Campus

vecka 45 - 3

Kursinformation

Schema HT19 (Timeedit)
Litteraturlista HT19
Examinationsuppgift HT19 (70 Kb)
Schema HT19 
Kursplan

   

Kursansvarig

Klas Roth

Kursadminstration

forskarutbildning@edu.su.se