Kursen behandlar inflytelserika pedagogiska idéer och tanketraditioner om fostran, kunskap och bildning inom västerlandet från antiken till och med 1900-talet. Den tar också upp dessa idéers påverkan på utformningen av utbildande institutioner och läromiljöer i Sverige och internationellt under samma tid. I kursen studeras även framväxten och förändringen av pedagogik som akademiskt ämne, från dess tidiga formering till 1900-talets mitt.

Kursen har fyra fysiska kurstillfällen där tiden är fastlagd. I övrigt bygger kursen främst på seminarier som studenterna förväntas förbereda sig till samt arbeten i mindre grupper som anordnas digitalt. Föreläsningar finns inspelade.

 

Ansökan Kursen är obligatorisk inom institutionens masterprogram i pedagogik.
Kursen ges HT2019 | 50%, Dag, Campus
Kursperiod Vecka 36 - 44
Kursdokument

Schema HT19
Studiehandledning med litteraturlista HT19

Kursplan Kursplan
Webbregistrering Du som antas till masterprogrammet i pedagogik HT19 måste webbregistrera dig på denna kurs för att behålla din plats på programmet.

Datum för webregistrering är 9-21 augusti 2019

Kursansvarig

Daniel Lövheim

Kursadministration Marcus Bigert