Studiegång Karriärutveckling och vägledning ger fördjupade kunskaper om individers och gruppers karriärprocesser ur individ- och samhällsperspektiv och bidrar till att utveckla handlingsrepertoaren i den karriärvägledande praktiken. Kurserna fokuserar på individers och gruppers lärande, val och övergångar inom utbildning och arbetsliv och studie- och yrkesvägledande verksamheters villkor och förändring. Du utvecklar din förmåga att förstå och kritiska granska komplexa frågor och fenomen vad gäller karriärprocesser och studie- och yrkesvägledande verksamheter. Studiegången vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare, verksamma inom studie- och yrkesvägledande verksamheter och/eller intresserad av individers och gruppers lärande, valprocesser och övergångar i utbildning och arbetsliv.

Programmet omfattar 67.5 hp obligatoriska kurser, 22.5 hp valbar studiegång och 30 hp masteruppsats. Kurser inom vald studiegång i kursivt. OBS! (Från hösten 2019 är programupplägget följande: 90 hp obligatoriska kurser, inklusive en masteruppsats på 30 hp, samt 30 hp valbara kurser). 

Programmets upplägg vid helfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp
Termin 3 Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp
  Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 4 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Programmets upplägg vid halvfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Termin 3 Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 4 Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp
Termin 5 Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp
Termin 6 Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 7+8 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Studiegångansvarig Åsa Sundelin
Studievägledare Eva Ahlzén
Kursadministration Jolina Ekholm