Studiegång Hälsa utgår från en vid definition av hälsobegreppet och behandlar olika verksamhetsfält såsom folkhälsoarbete, hälso- och sjukvård och omsorg. I fokus står frågor om sjukdom och normalitet/avvikelse som sociala och kulturella fenomen, samt delaktighetsfrågor. Utgångspunkt tas i vetenskapliga traditioner som undersöker såväl människors erfarenheter i ett livsvärldssammanhang och hur dessa gestaltas och kommuniceras, som det samhälleliga sammanhang där föreställningar om hälsa och ohälsa formas.

Programmet omfattar 67.5 hp obligatoriska kurser, 22.5 hp valbar studiegång och 30 hp masteruppsats. Kurser inom vald studiegång i kursivt. OBS! (Från hösten 2019 är programupplägget följande: 90 hp obligatoriska kurser, inklusive en masteruppsats på 30 hp, samt 30 hp valbara kurser). 

Programmets upplägg vid helfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 2

Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp

Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp

Termin 3 Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp
  Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 4 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

 

Programmets upplägg vid halvfartsstudier

 

Period A+B

Period C+D

Termin 1 Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Termin 2 Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Termin 3 Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Termin 4 Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp
Termin 5 Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp
Termin 6 Forskningsspecialisering 15 hp
Termin 7+8 Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp
   

 

Studiegångansvarig Robert Ohlsson
Studievägledare Eva Ahlzén
Kursadministration Jolina Ekholm