Kursen vänder sig till dig som vill få fördjupade insikter om hur makt tar sig olika uttryck i samhället i stort som i vardagliga situationer. I kursen väcks frågor om hur olika mekanismer i form av kollektiva och individuella koder och föreställningar, som kan vara mer eller mindre synliga, påverkar våra handlingar i konkreta situationer. Teoretiskt hämtas inspirationen från bland annat Pierre Bourdieu och perspektiv som rör genus. Perspektiv och begrepp i kursen relateras till praktiker och egna erfarenheter från till exempel yrkeslivet.

 

Kurstilfälle VT2020 | Kursen är obligatorisk inom institutionens masterprogram i pedagogik och går även att söka som fristående kurs
Kursperiod

Period 2

Studieform Kursen ges på 50% studietakt och är campusförlagd
Ansökan och kursplan Ansökan och kursplan
Behörighet
Särskild behörighet
Lärarexamen om minst 180 hp innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng eller examen om 180 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora, vårdvetenskap/medicinsk vetenskap, innefattande ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng. Svenska 3/Svenska som andraspråk 3.
Kursdokument

Schema VT20
Litteraturlista VT20 (653 Kb)
Uppdaterad Studiehandledning VT20 200318 (1104 Kb)

Webregistrering

 

Reservantagning

 

Kursadministration Marcus Bigert
Kursansvarig Pelle Pelters