Obligatoriska kurser 67.5 hp, masteruppsats 30 hp
Pedagogikens idéhistoria (PEA400), 7.5 hp
Arbetslivets mångfald och förändring (PEA425), 7.5 hp
Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin (PEA401), 7.5 hp
Vetenskapsteori (PEAV29), 7,5 hp
Metod, design och analys (PEA410), 7,5 hp
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv (PEA422), 7.5 hp
Ledarskap i teori och praktik (PEA421), 7.5 hp
Forskningsspecialisering (PEA459) 15 hp
Examensarbete i pedagogik för masterexamen (PEA460), 30 hp

_______________________________________________________________

Studiegång - Hälsa 22.5 hp

Pedagogik och hälsa (PEA455), 7.5 hp
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa (VPA104), 7.5 hp
Individens meningsskapande i utmanande existentiella livssituationer (PEA451), 7.5 hp

_______________________________________________________________

Studiegång - Karriärutveckling och vägledning 22.5 hp
Karriärvägledning i förändring (PEA426), 7.5 hp
Kritiska perspektiv på karriärprocesser (PEA406), 7.5 hp
Styrning, utvärdering och utveckling (UCA437), 7.5 hp

_______________________________________________________________

Studiegång - Organisationspedagogik, lärande och ledarskap 22.5 hp
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap (PEA403), 7.5 hp
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier (YPA100), 7.5 hp
Kommunikativt ledarskap (UCA433), 7,5 hp

_______________________________________________________________

Studiegång - Skola, utbildning och samhällsförändringar 22.5 hp
Utbildning och samhällsförändringar (PEA423), 7.5 hp
Utbildningspolitik och pedagogiska praktiker (PEA429), 7.5 hp
Pedagogikens utopier (PEA427), 7.5 hp