Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

 

Välkommen att delta i ett informationstillfälle om utbytesstudier för studenter vid Institutionen för pedagogik och didaktik. 

Här kommer vi berätta om utlysningen av utbytesplatser och ansökningsprocessen kring det, vilken termin som är lämplig för utbytesstudier inom våra program och kurser, om våra partneruniversitet, om centrala utbytesprogram, Erasmus+ praktik och Minor Field Studies (MFS) med mera.   

Sista ansökningsdag för utbytesstudier via institutionens avtal på höstterminen 2021 är 22 februari.

Zoom-länk till mötet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/66527111222

Med vänlig hälsning, 
Studie- och yrkesvägledare och utbyteskoordinator
Nikolaj Jacobsen