Att förmedla kunskap om forskning är viktigt för mig, av den anledningen är det roligt att vara en del av redaktionsrådet för Bildningspodden/Anekdot som begripliggör forskning på ett kreativt sätt. Gå gärna in där om ni vill fördjupa er i bildningsfrågor, www.anekdot.se

Johanna Ringarp Foto: Clément Morin
Foto: Clément Morin

Vad är det med ämnet pedagogik som du brinner för?

– Jag är intresserad av att förmedla kunskap och få studenter att förstå inom vilken kontext utbildningspolitiken sker.

Vad har du för motto för din undervisning?

– Kunskap och nyfikenhet.

Vad forskar du om?

– Som samtidshistoriker har jag förmånen att kunna forska brett. Jag anlägger ett historiskt perspektiv på nutida frågor. Det gör att mina nuvarande forskningsprojekt sträcker sig från 1800-talet fram till 2000-talet. En gemensam nämnare är att de alla behandlar samhällets syn och vilken betydelse reformer och politiska beslut har för de förändringar som sker.

Om du fick byta yrke vad skulle du vara då? 

– Journalist, eftersom jag har ett starkt intresse för samhällsfrågor och nyhetsförmedling. 

Har du tips på litteratur som inspirerar dig lite extra?

– Just nu läser jag Educated av Tara Westover, rekommenderas starkt. Överlag läser jag mycket skönlitteratur både nyutkomna och äldre romaner. Jonas Hassen Khemiri, Selma Lagerlöf och Christa Wolf är några av mina favoritförfattare.

Aktuell just nu med

  • I projektet Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet (finansierat av Vetenskapsrådet) undersöker jag vilken typ av kunskap som samhället har ansett att invandrare behöver i Sverige och den förskjutning i utbildningen som skedde genom marknadiseringen av utbildningssektorn på 1990-talet.
  • I projektet Meritocracy, democracy or market? Governance of higher education in Finland and Sweden, 1965-2018 (finansierat av Östersjöstiftelsen) ligger fokus på att undersöka reformeringen av den högre utbildningen i Sverige och Finland från 1960-talet fram tills idag.
  • I projektet Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900 (finansierat av Vetenskapsrådet) analyseras arbetarklasskvinnornas aktörskap inom ramen för den första vågens feminism. Dessutom forskar jag tillsammans med Lena Lennerhed om epilepsins historia i Sverige.